Abonnementen

Contributie
Contributie voor lidmaatschap is vastgesteld op € 5,00 per kalenderjaar.
 
Abonnementen
  • Abonnement 1 kost € 15,00 per jaar. Hiermee kunt u één artikel tegelijk lenen.
  • Abonnement 2 kost € 17,50 per jaar. Hiermee kunt u twee artikelen tegelijk lenen.
  • Abonnement 3 kost € 20,00 per jaar. Hiermee kunt u drie artikelen tegelijk lenen.
 
Strippenkaart
  • Een lid kan een strippenkaart kopen van drie strips voor een bedrag van € 10,00.
  • Voor iedere strip kan er één stuk speelgoed worden uitgeleend met een maximum van drie stuks per keer.
  • Een strippenkaart is één jaar geldig na afgifte datum.
 
Houders van een Gelrekaart krijgen een gratis abonnement voor drie artikelen. Neem daarvoor uw geldige Gelrepas en uw identiteitsbewijs mee naar de speelotheek.